Dzieło krzyża

Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.

1 Kor. 1,18

 

Chcę mówić o krzyżu, bo tak wiele się na nim dokonało, a my często tak mało jesteśmy tego świadomi. A mowa o krzyżu jest naszą mocą, o czym zresztą mówi wspomniany werset.

Wszystkie prawdy, które tutaj wymienię, dotyczą Ciebie, pod warunkiem, że uwierzyłeś w to, co On zrobił. A nawet jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zachęcam Cię, zrób to teraz i nie odkładaj na później.

 

Wspaniałe jest to, że poprzez krzyż, poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, Bóg okazuje nam swoją miłość (Rzymian 5,8).

 

Na krzyżu Jezus Cię wykupił, wziął na Siebie wszystkie Twoje grzechy, wszystkie Twoje niedociągnięcia czy upadki. Jezus uwolnił Cię od grzechu i usprawiedliwił Cię (Rzymian 6,18). Oznacza to, że w Bożych oczach stałeś się sprawiedliwy. Nawet jeśli nie czujesz się sprawiedliwy, to i tak taki jesteś, bo tak mówi Boże Słowo.

Dzięki dziele krzyża, masz nowe życie i jesteś nowym człowiekiem: Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe (2 Kor. 5,17). Nie musisz wspominać starych wydarzeń, to wszystko minęło - teraz jesteś nowy, zaczynasz od nowa.

Jeśli wierzysz w dzieło Jezusa na krzyżu, to masz życie wieczne (1 Jan 5,12). Możesz być tego pewien.

Jezus na krzyżu sprawił, że stałeś się Jego dzieckiem. To wielki przywilej! Naprawdę. Nie jesteś kimś obcym, ale synem czy córką Boga. Czyż to nie jest piękne, że możesz nazywać się Jego dzieckiem, że należysz do Bożej rodziny?

Na krzyżu Pan sprawił, że stałeś się Jego przyjacielem. Bycie przyjacielem, to również bardzo bliska cecha. Tak blisko Bóg pragnie być przy Tobie. W ewangelii Jana 15,15 jest napisane: już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mego Ojca. Jesteś przyjacielem Boga, Bóg chce się z Tobą przyjaźnić, rozumiesz?

 

Na początku wspomniałam, że mowa o krzyżu jest naszą mocą. I rzeczywiście, świadomość tego, czego dokonał Jezus dodaje nam sił i mocy. Warto wierzyć w dzieło Jezusa. Warto wierzyć w Jezusa.

 

Być może dowiadujesz się o tym pierwszy raz, a być może już o tym słyszałeś, ale nie wierzysz do końca, że te wszystkie wymienione elementy dotyczą Ciebie. Jednak chcę Ci powiedzieć, że dotyczą - jeśli tylko wierzysz w Jezusa. To jest prawda, te wersety są zapisane w Biblii, a Biblia to Słowo Boże. Bóg nie zmienia zdania i skoro poprzez różnych ludzi wstawił je do Pisma Świętego, to są one prawdą i się nie zmieniają, możesz, więc, spokojnie w nie wierzyć :)

 

Autor: Klaudia Białończykprowadzi stronę Claudie Monique - Francuski z wyobraźnią, który jest blogiem o nauce francuskiego przeznaczonym dla wszystkich, którzy nie mają nic przeciwko wartościom chrześcijańskim. Opiera się on bowiem właśnie na nich.

https://claudiemonique.com/