Dziesiątki tysięcy chrześcijan na ulicach Waszyngtonu!

W sobotę, 26 września, Franklin Graham poprowadził Marsz Modlitwy 2020. Wydarzenie miało na celu podkreślenie pokuty i wstawiennictwo za narodem. Uczestnicy wznosili modlitwy do Boga prosząc o interwencję w burzliwym dla ich kraju okresie politycznym.W sobotę w centrum handlowym w Waszyngtonie dziesiątki tysięcy ludzi zebrały się machając flagami amerykańskimi, klęcząc w małych kręgach modlitewnych obok pomników, śpiewając i słuchając mówców, którzy wzywali naród do spotkania się i uzdrowienia.
Franklin Graham rozpoczął w południe Marsz Modlitwy. Pochód Grahama był 1,8-milową wędrówką od pomnika Lincolna do budynku Kapitolu, podczas której zaplanowano kilka przystanków po drodze, by modlić się specjalnie o ochronę dla wierzących, dla policji i członków amerykańskiej służby; o mądrość dla przywódców rządowych; o pogodzenie podziałów i powrót
Stanów Zjednoczonych do ich judeochrześcijańskich korzeni. Organizatorzy wydarzenia dołożyli starań, aby poinstruować uczestników wydarzenia na temat przestrzegania obowiązujących protokołów bezpieczeństwa, w tym stosowania dystansu społecznego i maski na twarz
podczas przebywania w miejscach publicznych oraz monitorowania zaleceń rządowych, dotyczących podróży. Według zaleceń każdy, kto ma objawy zgodne z COVID-19, powinien powstrzymać się od osobistego udziału w celu zapewnienia bezpieczeństwa innym.

 


Marchers gather at the National Mall for the Washington Prayer March 2020 lead by Evangelist Franklin Graham on September 26, 2020, in Washington, D.C. The congregation stopped and prayed over various sites throughout downtown Washington. | Michael A. McCoy/Getty Images