Ewangelizacja za kratkami

Znany na całym świecie ewangelista bez rąk i nóg, Nick Vujicic, niesie dobrą nowinę w amerykańskich więzieniach. Sześćset jeden zakładów z dwudziestu jeden stanów zgłosiło chęć uczestnictwa w spotkaniach i wysłuchania jego przesłania.

Życie bez ograniczeń – duszpasterstwo założone przez Nicka rozpoczęło w listopadzie dystrybucję wideo, w którym Vujicic przemawia do więźniów. Filmy mogą być używane między innymi podczas szkółek biblijnych prowadzonych w zakładach.

Źródło fotografii: wikimedia.org

Vujicic jeździ po całym świecie prowadząc inspirujące wykłady o nadziei danej nam przez Boga. Przemawiał już do wielu zróżnicowanych grup odbiorców. Miał  również okazję głosić w więzieniu Telford w stanie Texas. Mówił wtedy publiczności, że rozumie, iż nie wszyscy mogą pojąć przekaz wiadomości o pozytywnym nastawieniu do życia, jeśli nie pochodzą one od osoby, która podziela ich sytuację życiową. Niektórzy więźniowie mogą uważać, że łatwo jest myśleć pozytywnie, jeśli ma się możliwość powrotu do domu, kiedy jest się wolnym. Jednak ewangelista podkreśla, że nadzieja jest ponad to, co widzimy.

Stoję przed Tobą bez rąk i nóg, ale mogę Ci powiedzieć, że jestem całkowicie pełnosprawny. I chcę, żebyś wiedział, że to, iż znajdujesz się za więziennymi kratami nie oznacza, że nie możesz znaleźć wolności w Jezusie Chrystusie – mówi Vujicic więźniom.

Nick opowiedział słuchaczom również niesamowitą historię o więźniu, którego spotkał podczas jednego ze spotkań. Mężczyzna powiedział mu wtedy, że jest bardziej wolny niż strażnicy, którzy każdego dnia wracają do domów, ponieważ wierzy on w Jezusa Chrystusa.

Dzięki jego inspirującym wykładom nawracają się tłumy ludzi. Nie ma spotkania, na którym ktoś z uczestników nie oddałby życia Jezusowi. To niesamowite, że Bóg posługuje się pełną nadziei i zaufania Panu, historią Nicka, docierając w ten sposób do osób, które tego potrzebują.