Izrael: Odkryto kolejne zaginione miasto!

Źródło: http://maps.google.com/

Betsaida to miejscowość, której nazwa jest wielokrotnie wspominana w Ewangeliach. Oznacza ona dom rybaka. Właśnie ta osada, leżąca na brzegu jeziora Genezaret w Izraelu, była miejscem narodzenia trzech spośród najbliższych uczniów Jezusa z Nazaretu1. Podczas prac wykopaliskowych prawdopodobnie odkryto miasto Julias, miejscowość z czasów rzymskich.

O niej to Józef Flawiusz, żydowski historyk, pisze, że została przez Heroda Wielkiego, tetrarchę Judei, nazwana na cześć żony cesarza Tyberiusza2. Inny historyk - Euzebiusz z Cezarei, biskup z IV w. n.e. w swoim komentarzu do Izajasza wymienia trzy miasta przeklęte przez Jezusa (Korozain, Kafarnaum, Betsaida)3 stanowiące ewangeliczny trójkąt. Miejscowości te oraz okoliczne wioski leżące wokół jeziora Genezaret określa jako Galileę4.

Wykopaliska są prowadzone od niemal 30 lat przez międzynarodowe zespoły archeologów. Jak donosi portal Haaretz.com pod warstwą błota i osadu odnaleziono ruiny publicznej łaźni, fragmenty ceramiki oraz rzadkie srebrne monety z czasów panowania Nerona. Najważniejszym odkryciem są szklane płytki z mozaiki bogatego kościoła. Biskup Willibald, z Eichstätt w Bawarii odwiedził Ziemię Świętą w 725 roku i w planie swojej podróży miał odwiedzenie kościoła w Betsaidzie zbudowanego na miejscu, w którym znajdował się dom apostołów Piotra i Andrzeja.

Prace archeologiczne w tym rejonie będą trwały do czasu, kiedy zaginione miasto Julias, zostanie ostatecznie zidentyfikowane, mówi dr Mordechai Avim, szef Instytutu Archeologii Galilejskiej na Kinneret Academic College.

W minionych czasach jezioro Galilejskie miało zdecydowanie wyższy poziom lustra wody, a jako najniżej położone jezioro słodkowodne na Ziemi groziło okolicznym miejscowościom podtopieniami, zatem sam fakt odnalezienia ruin na tym terenie nie jest niczym dziwnym. Zaskakujące i istotne jest trafienie na ślady cywilizacji rzymskiej, choć sam zbiornik przez długi okres znajdował się na ważnej drodze handlowej cesarstwa rzymskiego. Jednakże geologowie sądzili, że w czasach rzymskich ten teren znajdował się pod wodą, co prawie z pewnością można dziś odrzucić.

__________________

1 J 1:44
2 Josephus, the works of Josephus, book XVIII, chapter III, s. 478, Printed for Nath. Ranew at
the Kings Arms in St. Pauls Church-yard., Londyn 1676
3 Mt 11:21-22
4 Eusebius, Der Jesajakommentar, edited by J. Zeigler, vol.9 of Eusebius werke, GCS (Berlin:
Akadmie-Verlag, 1975), 1.

Źródło fotografii: http://pixabay.com (autor: Public_Domain_Photography)

Zobacz również

Ewangelia bez granic! Jak być rękami i nogami Jezusa dla świata spragnionego Bożej miłości? – Nick Vujicic

Ewangelia bez granic! Jak być rękami i nogami Jezusa dla świata spragnionego Bożej miłości? – Nick Vujicic