Rękopisy ksiąg Starego Testamentu odnalezione?

Zespół badaczy z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie wraz z naukowcami z Uniwersytetu Liberty w Wirginii odnalazł dwunastą grotę zawierającą zwój znad Morza Martwego. Według odkrywców może to oznaczać, że takich jaskiń jest więcej. Niestety, ta, która została odnaleziona, była okradziona i wewnątrz znaleziono jedynie papirus. Kierownik wykopaliska powiedział w oświadczeniu:
To fascynujące wykopalisko jest najbliższym do jakiego doszliśmy podczas odkrywania nowych zwojów Morza Martwego w ciągu 60-ciu lat. Do tej pory uważano, że rękopisy znad Morza Martwego były odnalezione tylko w 11 grotach w Qumran,
ale teraz nie ma wątpliwości, że jest ich 12.

Źródło fotgrafii: pixabay.com

Rękopisy z Qumran (niektóre inne stosowane nazwy: zwoje znad Morza Martwego) jest to zbiór dokumentów spisanych po hebrajsku, aramejsku i grecku, znalezionych w latach 1947–1956 w 11 grotach niedaleko ruin Qumran na Zachodnim Brzegu.
Dla żydów i chrześcijan zwoje są znaczące, ponieważ reprezentują one najstarsze znane fragmenty dokumentów połączone z tekstami Starego Testamentu.

Zobacz również

Ewangelia bez granic! Jak być rękami i nogami Jezusa dla świata spragnionego Bożej miłości? – Nick Vujicic

Ewangelia bez granic! Jak być rękami i nogami Jezusa dla świata spragnionego Bożej miłości? – Nick Vujicic