TBN Polska patronem książki „Kształtowanie dzieci z miłością”

Książka Danny’ego Silka Kształtowanie dzieci miłością uczy, jak przekazać dzieciom zasady Królestwa Bożego i ukazuje serce Boga. Ten łatwy do wdrożenia plan da ci narzędzia do wychowywania dzieci w radości i pełni Pana Jezusa.

 

W przeciwieństwie do podejścia tradycjonalnego, ta książka uczy rodziców, jak wychowywać swoje dzieci tak, aby potrafiły rozporządzać swoją wolnością i chronić ważne relacje na poziomie serca.

 

„... gdzie jest Duch Pański – tam wolność” (2 Kor 3,17)

 

Dzieci rodzą się z podstawową potrzebą wolności. Zaprzeczanie temu lub życie w nieświadomości tego w pewnej chwili niszczy więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

 

„W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości” (1 J 4,18)

 

Kształtowanie dzieci miłością wprowadza paradygmaty, spostrzeżenia, umiejętności i pomysły, które pomagają rodzicom zredukować strach, poprzez wyeliminowanie wymierzania kar i wzmocnienie serc swoich dzieci, aby mogły one wypełnić Boży plan w swoim życiu.

 

Danny Silk jest pastorem do spraw życia rodzinnego w kościele Bethel w Redding, w Californii. Piastuje on funkcję dyrektora organizacji non profit Kształtowanie Miłością, która jest poświęcona wzmacnianiu rodzin i społeczności na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Razem ze swoją żoną Sheri są rodzicami trójki dzieci. Jako rodzina zastępcza prowadzili oni dom, przez który przewinęło się ponad 70 dzieci!

 

Polski przekład książki został wydany nakładem Wydawnictwa Szaron i objęty patronatem medialnym przez TBN Polska.