TBN Polska patronem książki „Twój lud moim ludem”

„Twój lud moim ludem”

Boże plany względem narodu żydowskiego i Kościoła.

Don Finto podjął się napisania książki, której treść wnosi nowe, przełomowe spojrzenie na biblijne proroctwa dotyczące duchowego oraz historycznego znaczenia Izraela. Głównym tematem pozycji jest przesłanie jedności i braterstwa pomiędzy narodem żydowskim a Kościołem, które to postawy wpłyną na powstanie globalnego, duchowego przebudzenia. Autor zachęca czytelnika do ponownego, dogłębnego studium biblijnych prawd dotyczących wspólnej przyszłości narodu żydowskiego i chrześcijan:

Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami (…) Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie - wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości! Rzym. 11; 2, 12

Tytuł książki „Twój lud moim ludem” nawiązuje do słów biblijnej Rut, której postawa, zdaniem autora, może być wzorem dla każdego chrześcijanina. Don Finto odważnie wskazuje na to, iż nadszedł czas, aby utożsamić się z obietnicą Rut i otworzyć swoje serca nie tylko na Boga Izraela, ale i na sam Izrael.

Kiedy połączymy nasze modlitwy z modlitwami płynącymi z Izraela, obejmiemy ramionami naród żydowski i potwierdzimy nasze obietnice, wówczas wkroczymy w nowy etap, który przemieni świat i nasze osobiste życie – i to na zawsze!

Polski przekład książki „Twój lud moim ludem” ukazał się w październiku 2017 r. nakładem Wydawnictwa Koinonia i został objęty patronatem medialnym przez TBN Polska.

Zobacz również

Ewangelia bez granic! Jak być rękami i nogami Jezusa dla świata spragnionego Bożej miłości? – Nick Vujicic

Ewangelia bez granic! Jak być rękami i nogami Jezusa dla świata spragnionego Bożej miłości? – Nick Vujicic