Walentynki

Popkultura uczyniła z walentynek dzień wszystkich zakochanych, przesłodzony czekoladkami w opakowaniach w kształcie serca, bo któż nie lubi czekolady? Z jednej strony jest to miłe, ale promowanie romantycznej wizji miłości opiewanej przez poetów, z rzeczywistą miłością ma niewiele wspólnego. Dla chrześcijan jasne jest to, że Bóg jest miłością, a Biblia wielokrotnie mówi o miłości Boga do człowieka.

 

Ludzie będący rodzicami chcą dla swoich dzieci jak najlepiej, warto więc swoje pociechy uświadomić o Bożej miłości. Dzieci zawsze są podekscytowane świętami, więc starajmy się skupiać ich uwagę na łasce i współczuciu Jezusa.  Dzieci często pytają, dlaczego Bóg kocha ludzi? Wyjaśniajmy, że nas stworzył, ukształtował, wybrał i uczynił to z miłością. Przebaczającą, niechowającą urazy. Zaproponuj swojemu dziecku zabawę polegającą na tym, że narysuje, jak widzi siebie i przedstawi swoje pozytywne cechy. To nauczy je, że Bóg ich kocha takimi, jakimi są.

Niezależnie od tego, jak same siebie widzą, Bóg myśli o nich tylko dobrze. Jeszcze jedną rzeczą, jaką możecie razem zrobić z okazji Walentynek, są kartki z podziękowaniem dla Jezusa, za Jego miłość. Wewnątrz kartek, dzieci mogą podziękować za wszystkie wspaniałe dary, jakimi Bóg ich obdarzył. To będzie dobra lekcja wdzięczności. Kolejna zabawa to wiszące serca - polega on na dekorowaniu papierowych serc z wersetami biblijnymi. Później, każde z dzieci rozwiesza swoje dzieła po domu. Boże Słowo jest najlepszym źródłem nauki o Bożej miłości i łasce.
Znajdź sposób, aby wiązać Biblię z tym świętem!

 

Doskonała miłość została scharakteryzowana w dwóch listach apostolskich. Święty Paweł w odniesieniu do zarówno małżeństwa, jak i Kościoła napisał do społeczności w Efezie. W tym miejscu należałoby spojrzeć na historię Świętego Walentego biskupa Terni w III w. n.e., gdyż męczeńska śmierć tego kapłana spowodowana była jego sprzeciwem wobec niebłogosławionych związków. Nie bez przyczyny jest to dzień zamykający Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa, warto jednak celebrować wzajemną relację każdego dnia. Z dzisiejszego dnia stwórzcie rodzinne święto miłości do Boga i siebie nawzajem.

 

1 Kor 13, 1-13: Miłość nie wiąże się z lękiem, lecz wszelki strach usuwa, jest cierpliwa, łaskawa nie ma w niej zazdrości, nie jest pyszna, ani bezwstydna, nie jest samolubna, nie gniewa się, nie jest pamiętliwa dla złych rzeczy, nie cieszy się z krzywdy, ale ma radość z prawdy, zniesie wszytko, wszystkiemu ufa, we wszystkim ma nadzieję, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustanie.